Photos I took during the Ibiza Party Boat cruise. The idea of ​​this yacht was of course a few hours long party on the high seas, but I decided that in this sun it would be better for me to stay sober. Yes, I know boredom. Several hundred people, apart from me, had a different opinion and I will not say it was fun. I must admit that being in Ibiza and not partying is probably only me. I admired the views classically, took pictures and wandered from the lower deck to the upper deck. Effects below.

Zdjęcia, które zrobiłam podczas rejsu Ibiza Party Boat. Ideą tego jachtu była oczywiście kilkugodzinna impreza na pełnym morzu, jednak uznałam, że w tym słońcu lepiej będzie dla mnie jeśli zostanę trzeźwa. Tak, wiem, nuda. Kilkaset osób oprócz mnie miało inne zdanie i nie powiem, było wesoło. Trzeba przyznać, że być na Ibizie i nie imprezować to chyba tylko ja potrafię. Klasycznie podziwiałam widoki, robiłam zdjęcia i snułam się z dolnego pokladu na górny. Efekty poniżej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter Captcha Here : *

Reload Image